Mon. Jul 4th, 2022
makeelar
Gemiddelde leestijd: 4 minuten

De “Brewer’s Broker Agreement”, ook wel bekend als de Brewer’s Broker Agreement, is een belangrijk onderdeel van het broker licentie-examen in Texas. Deze overeenkomst is een schriftelijke overeenkomst tussen een erkende makelaar en hun klant, die aspecten omvat zoals vergoedingen, betalingsplannen en andere belangrijke informatie over de makelaardijsector. Een aantal staten heeft vergelijkbare overeenkomsten, maar de makelaarseed in Texas is uniek omdat het de enige staat is die momenteel van makelaars vereist dat ze een eed afleggen aan de procureur-generaal van de staat voordat ze een makelaarslicentie krijgen. Er zijn momenteel drie staten zonder vereiste van een makelaarseed: Arizona, Nevada en Oregon. Hoewel er recentelijk gesproken is over het herleven van de Broker Practices Act van deze staat, is er nog geen actie ondernomen.

Volgens de wetten van de meeste staten is een makelaar verplicht om een bepaald niveau van loyaliteit jegens zijn cliënt te behouden. Deze loyaliteitsplicht is de verantwoordelijkheid van elke erkende makelaar en is gebaseerd op de gedragsnormen die van alle bevoegde professionals worden verwacht. De loyaliteitsplicht van een professional wordt doorgaans afgemeten aan de aard van het bedrijf dat hij voor zijn klanten uitvoert. In de professionele sfeer omvat het echter elke situatie waarin een vergunning nodig is om zaken te doen. Wanneer dit gebeurt, is het aan de makelaar om hetzelfde niveau van loyaliteit en verantwoordelijkheid uit te oefenen als eerder van hem werd verwacht. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot boetes of zelfs tot intrekking van de vergunning.

Regels van de staat Texas specificeren de hoeveelheid loyaliteit die een makelaar moet uitoefenen. De meest fundamentele plicht van een makelaar Ede is om hetzelfde niveau van loyaliteit en verantwoordelijkheid uit te oefenen als tijdens het licentieproces van hen werd verwacht. Volgens de Texas Rules of Professional Conduct moet de makelaar “de plichten nakomen die aan de erkende professional worden opgelegd” en “de juridische procedures handhaven die zijn voorzien door de wetten van de staat.” Verder moet de makelaar “de vertrouwelijkheid bewaren van alle informatie betreffende de zaken van de makelaarsrekeningen of transacties.” Een makelaar die niet aan deze normen voldoet, is onderworpen aan disciplinaire maatregelen, tot en met opschorting of intrekking van zijn vergunning.

Een andere plicht die vereist is van een makelaar onder de Texas Rules of Professional Conduct is “te stoppen met het uitoefenen van het beroep”. Dit betekent dat als een makelaar een transactie niet bekendmaakt nadat deze is aangegaan, fraude pleegt of een verkeerde voorstelling geeft van materiële feiten met betrekking tot de zaak die wordt vertegenwoordigd, de makelaar zich schuldig maakt aan een Klasse H-misdrijf. Het niet stoppen voor deze plicht kan resulteren in hoge boetes of zelfs opschorting of intrekking van de vergunning van de makelaar. Het is niet voldoende om te zeggen dat u zich aan de regels zult houden; een makelaar moet het echt doen.

Ten slotte moet de erkende makelaar “niet opzettelijk een verkeerde voorstelling van zaken geven”, wat de sterkste taak is die een makelaar kan hebben. Deze plicht wordt beschouwd als een risicoaansprakelijkheid en kan een aantal mogelijke sancties omvatten, waaronder strafrechtelijke vervolging. Als wordt vastgesteld dat de vergunninghouder op enigerlei wijze te kwader trouw heeft gehandeld, kan de vergunning worden ingetrokken. Een professional moet het initiatief nemen om onnauwkeurige verklaringen of verkeerde voorstellingen te corrigeren om te voorkomen dat hij wordt bestraft.

Hoewel de verschillende taken en regels die van toepassing zijn op de handelspraktijk onder de bevoegdheid van de makelaar vallen volgens de wet, zijn dit niet alle elementen waaruit een succesvolle makelaar bestaat. Een goede makelaarseed en de manier waarop een makelaar zijn of haar taken vervult, is essentieel voor het goed functioneren van de markt. Zonder eerlijkheid, integriteit en verantwoordelijkheid is een beursvennootschap een gevaar voor zichzelf en voor anderen. Het is belangrijk dat makelaars hun verplichtingen serieus nemen en zowel de wetten als de basisprincipes van handelen kennen. Met deze kennis kunnen ze de dag doorkomen en voldoen aan alle verantwoordelijkheden die het makelaarschap met zich meebrengt.

Talsma Makelaardij: Makelaar Ede